Archive | Travel

RSS feed for this section

The Pastizzi of Kyrgyzstan

Michael McFeat is a Scot gold miner in Kyrgyzstan. A couple of days ago, during the holiday celebrations, he posted a photo on Facebook showing his mates at the mine queuing up to eat a Kyrgyz delicacy called chuchuk that is apparently a sausage made up of parts of horse. In his caption to the photo McFeat […]


Il-Vapur ghal Betlehem

Qbadna il-kju mill-Ghadira. Il-Hadd imqaddes. Kju karozzi Maltin ta’ Malta li ghogobhom jghaddu l-ahhar Hadd tas-sena f’Ghawdex. Allajbierek. “Ghawdxi tajjeb aharqu” jghidu. Ma’ l-ewwel cans li jkollhom imaqdru ‘l Ghawdex u lill-Ghawdxin. Imma min imaqdar irid jixtri jghidu u f’dan il-kaz ix-xewqa tax-xerrej tigi ikkargata ghira. Kju jibda mill-Ghadira. Min jipprova jaqbez, min jirnexxilu b’komplicità […]


Pastizzi United

Ikla tajba ġewwa Paceville intemmet b’mixja qasira – għad-diġestjoni – madwar it-toroq imxarrbin tal-Belt Internazzjonali ta’ Pace. L-għażla kulinarja kienet waqgħet fuq ikel Ġenoviż, korteżija ta’ Profuma Di… ristorant mill-iprem ġewwa l-ħallata ballata ta’ gosti u kċejjen li bħalu joffru biss bliet wisq iktar kożmopoliti bħal New York, Brussel u Londra. Ħin minnhom bqajt immeraviljat […]


Nizza

Trid tkun vaganza kulltant biex troddlok lura il-perspettiva li tkun tlift mat-triq tar-rutina u l-ħajja ta’ kuljum. Minkejja li għoddni għaddejt ġimagħtejn sew Malta dawk ma servewnix għal dan l-iskop. Dal-weekend morna Nizza. Jumejn kollox. Tlaqna il-ġimgħa u lura l-Ħadd tard filgħaxija. Sabiħa wisq Nizza. Mhux sabiħa fis-sens turistiku imma fis-sens storiku u ċiviku. Hija […]


New Livery, New Purpose

The new makeover at Air Malta has hit the headlines. Inevitably the discussion has centred on the cost (€2m) and not on the content. The press chose to highlight the fury of the pilot’s union when it complained that such an expense was not justified given the sacrifices that workers are being made to bear […]


I.M. Jack – The Easter Bunny Edition

I found myself wondering recently where, when and how the Easter Bunny and Easter Eggs got into the traditional celebrations of Easter. Easter Well, believe it or not we’re entering pagan territory here – long before the Catholic monopoly on all things paschal.  The word Easter or Ēostre is derived from the name of an Anglo-Saxon goddess […]


%d bloggers like this: